ขอรับรองฮาลาล/ต่ออายุ ให้ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เริ่ม 1 ต.ค.นี้

431
ขอรับรองฮาลาล

ฝ่ายกิจการฮาลาลแจ้งผู้ประกอบการที่จะยื่นเอกสารการขอรับรองฮาลาล/ต่ออายุ ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น หลังพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

หลังฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบการขอรับรอง / ต่ออายุ และขอเพิ่มการรับรองผ่านระบบออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงมีมติให้ผู้ประกอบการทุกรายที่ประสงค์จะยื่นเอกสารการขอรับรองฮาลาล / ต่ออายุและขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ให้ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ www.halal.or.th เพื่อตอบสนองนโยบายคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและนโยบายภาครัฐที่ประเทศไทยต้องปรับตัวเข้าสู่ ยุคเทคโนโลยี 4.0

ทั้งนี้ฝ่ายกิจการฮาลาลจะไม่รับเรื่องเป็นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป