นนทบุรี ผลักดัน OTOP เข้าสู่ระบบออนไลน์ หวังกระตุ้นยอดขายตามแนววิถีใหม่ New normal

4

วันนี้ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเตรียมความพร้อมกิจกรรมตามโครงการ OEO:OTOP Event Online ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรี สร้างสรรค์สู่วิถีใหม่โดยกิจกรรม ในวันนี้มีการเชิญผู้ประกอบการOTOP ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ นำผลิตภัณฑ์มาร่วมถ่ายภาพ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ชื่อดัง Shopee

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในส่วน offline และ online ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนเสริมสร้างแนวทางและองค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

นอกจากการผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้มีการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ยังได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จึขอเชิญชวนชาวจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดนนทบุรี