วันศุกร์ 25 กันยายน 2020

ภาพ เยี่ยมชมสนามกอล์ฟเทรชเชอร์ฮิลล์