นนทบุรีสั่งปิดอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางบัวทอง สถานบริการ-ร.ร.ยาวถึงสิ้นเดือน ป้องกันโควิด

5

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออก 2 คำสั่ง ปิดอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางบัวทองทั้งหมด สถานบริการผับบาร์คาราโอเกะ โรงเรียนสถานศึกษายาวถึง 31 มกราคม

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดที่ 5/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 สั่งปิด อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มกราคม 2564 และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

และคำสั่งจังหวัดที่ 6/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ห้ามใช้อาคาร และสถานที่สถาบันการศึกษาทุกประเภท เว้นแต่กรณีที่ได้รับการยกเว้น ตามคำสั่งนี้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการทำงานที่ลดจำนวนคนและลดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ