โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๐ ปี ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (คนที่ 3 จากทางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๐ ปี เรื่อง “๑๐๐ ปี บนเส้นทางการตรวจเงินแผ่นดินไทย: ประชาชนได้อะไร? “และให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ใครคิดโกงเงินแผ่นดิน เท่ากับสิ้นความเป็นไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส (คนที่ 4 จากทางซ้าย) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล (คนที่ 5 จากทางซ้าย) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเสวนาทางวิชาการ