กรม ดย.พม. จัดงาน ๓๐ ปี วันเยาวชน

กรม ดย.พม. จัดงาน ๓๐ ปี วันเยาวชน  “งานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน” “พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘”
 
วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๘   ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน “๓๐ ปี วันเยาวชน ผลิดอกออกผลจากรุ่นสู่รุ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ของเยาวชน โดยสนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และพลังความสามารถของเยาวชน อีกทั้งเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในงาน อาทิ Ted Talk : ผลิดอกออกผลจากรุ่นสู่รุ่น / การแสดงศิลปะการแสดง : แหล่เพลงพื้นบ้าน / การแสดงดนตรี วง The Changpaul Band / การแสดงมายากล / การแสดง Cover Dance และบูธผลผลิตของเด็กและเยาวชน
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘  ณ  ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘   ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
 
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  และพระราชทานรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๒๗ ราย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๗๗ ราย กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๓๓ กลุ่ม  บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน ๙ ราย  ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  จำนวน ๘ ราย โดยมีเด็กและเยาวชน  และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน ร่วมงานกว่า ๑,๓๐๐ คน