บุคลากรธ.ธกส. เป็นวิทยากรเสวนาในงานฮาลาลจชต.

121

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา นายวันชัย พฤทธ์พจน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคาร ธกส. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ” ในงาน Southern Border Halal International Fair 2015 ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่จชต. พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ ขยายโอกาสของสินค้า/บริการฮาลาล และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

1442832175469 1442832181912 1442832179878 1442832177927