อย่าพลาด! สาระดีๆ กับ “รายการวิถีรอมฏอน” ทางช่อง 5 เวลา 4.00-4.30 น.

27

1 ปี มีเพียงครั้งเดียว สำหรับ “รายการวิถีรอมฏอน” รายการทีวีที่คนไทยรอคอย ที่ปีนี้มาพบกับผู้ชมอีกครั้ง เป็นปีที่ 7

“รายการวิถีรอมฏอน” ผลิตโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมสาระความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลมานำเสนอในช่วงเวลารับประทานอาหารซูโฮรให้ได้ชมไปพร้อมกัน

โดยรายการวิถีรอมฎอน ปี 7 นี้ได้แบ่งออก 4 ช่วง ประกอบด้วย

ช่วงที่หนึ่ง : “Dr.Winai Talk” นำเสนอสาระน่ารู้ในแวดวงฮาลาลและวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ช่วงที่สอง : “Halal Insight” ที่มาอัพเดทความรู้ นวัตกรรม และข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ช่วงที่สาม : “Halal Route” นำเที่ยววิถีชุมชน แนะนำร้านอาหารฮาลาล มัสยิด ในกรุงเทพฯ สอดแทรกวัฒนธรรมประวัติความเป็นมา

และช่วงที่สี่ : “Halal Highlight” นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งแบ่งปันสาระน่ารู้ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมทั้งภาคเหนือและภาคใต้

ในปีนี้ รายการวิถีรอมฎอน ปี 7 ได้มีการออกอากาศวันแรก ไปเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 และจะออกอากาศต่อเนื่องไปเป็นเวลา 30 วันโดยประมาณ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ทางช่อง 5 เวลา 4.00 – 4.30 น.

และสำหรับใครที่พลาดชมตอนเช้า ก็สามารถติดตามชมการรีรันได้อีกครั้ง เวลา 18.00-18.30 น. ทางเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย