สกอท. เตือน! อาหารกึ่งสําเร็จรูป “แม่ไพจิตร์” ปลอมเครื่องหมายฮาลาล มีกากหมูในถ้วย

7

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศเตือน ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็จรูป “แม่ไพจิตร์” ปลอมเครื่องหมายฮาลาล หลังผู้บริโภคร้องเรียนพบถุงกากหมูในถ้วย แต่ร้านแจ้งว่าไม่กินก็ไม่ต้องใส่

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาหารกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่ง ที่มีเครื่องหมายฮาลาลอยู่หน้ากล่อง แต่กลับปรากฏภาพวัตถุดิบในถ้วยซึ่งคล้ายกับกากหมู โดยมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้สอบถามไปยังเพจว่าวัตถุดิบนั้นคืออะไร แล้วได้รับคำตอบจากร้านกลับมาว่า “กากหมู” เมื่อลูกค้าสอบถามถึงเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ ก็ได้รับคำตอบว่า “ก็ไม่ต้องใส่กากหมู แค่นั้น”

ล่าสุด วันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป ตราแม่ไพจิตร์ ไมได้รับการรับรองฮาลาล จาก สกอท. โดยเนื้อหาในประกาศ ระบุว่า อาศัยความในมาตรา 18 (9) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนา อิสลาม

สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับ การรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็จรูป ตรา แม่ไพจิตร์ ทุกรสชาติ บนบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน์ว่า ได้รับการรับรองฮาลาลจากสํานักงาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการขอรับรองฮาลาลแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายการรับรองฮาลาลด้วยตนเองกว่าแสนรายการผ่าน 2 ช่องทางคือ 1.แอพพลิเคชั่น Halal Thai ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยสังเกตที่ไอคอนรูปเครื่องหมายฮาลาลไทย และ 2.ทางเว็บไซต์ www.halal.co.th