ไดกิ้นรับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนคร ศิลปอาชา (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงานให้กับ นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จากการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายและเครื่องปรับอากาศไดกิ้นอินเวอร์เตอร์ อาร์ 32 สไมล์ จำนวน 14 เครื่องให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศภายใต้ชื่อโครงการ ช่างแอร์ดีดีซึ่งเป็นหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นอาร์ 32 (R32) พร้อมเพิ่มพูนสาระความรู้ใหม่ๆ ด้านระบบปรับอากาศใน 13 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 690 คน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จัดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน