อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงานเลี้ยงและแสดงความยินดี ครบรอบ 85 ปี วันชาติซาอุดีอาระเบีย

258

วันที่  29 กันยายน 2558 เวลา  18.30 น.  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา        ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงและแสดงความยินดีกับ  Mr.Abdul   Elah  Mohammad  Al-Shaiby   อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย  เนื่องในโอกาสครบรอบรอบ  85 ปี วันชาติซาอุดีอาระเบีย          ซึ่งสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยได้จัดเลี้ยงฉลองวันชาติขึ้น  ณ   ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Intercontinental Hotel  Bangkok  โดยมีข้าราชการระดับสูง เอกอัครราชทูต ผู้แทนทางกงสุลต่างประเทศตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก

นอกจากการจัดงานฉลองวันชาติในครั้งนี้ เป็นการครบรอบปีที่ 85 ของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้ว  ยังถือเป็นโอกาสพิเศษ ในการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและราชอาณาจักรไทย ที่มีมามากกว่า 56 ปี

ทั้งนี้  อธิบดีกรมการศาสนาได้กล่าวขอบคุณท่านอุปทูตและคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างดี   รวมทั้งให้ความความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการออกวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญชาวไทย จนสามารถออกได้ครบตามจำนวนโควตา 10,400 คน  ทำให้ภาพรวมของฮัจย์ในปี 2558 เป็นไปด้วยดีมากกว่าปีที่ผ่านมา  นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกัน

วันชาติซาอุ4 วันชาติซาอุ3 วันชาติซาอุ2