“เทสโก้ โลตัส” บุกใต้ เปิด ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งที่ 2

เทสโก้ โลตัส เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งที่ 2 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำร่องพาร์ทเนอร์ชิปโมเดลใหม่ ยกระดับความสดของสินค้ารองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต หวังเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในจังหวัดภาคใต้ นำส่งสินค้าให้ลูกค้าครอบคลุมทั้งภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที

นายมนต์ชัย อินทรพรอุดม ผู้อำนวยการศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของเทสโก้ โลตัสในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่เราให้กับลูกค้าของเราในภาคใต้และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ใช้งบประมาณในการลงทุนถึง 2,500 ล้านบาท และจะมีการจ้างงานโดยตรงประมาณ 800 ตำแหน่ง โดยเกือบทั้งหมดเป็นการจ้างงานคนในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้ว การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับ SME ในภาคใต้ที่ไม่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัสในภาคกลาง สามารถส่งสินค้าให้กับเราได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตและเข้าถึงฐานลูกค้าของเทสโก้ โลตัสในภาคใต้และทั่วประเทศได้ โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นระยะทางไกล

ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีเนื้อที่ใช้สอยถึง 55,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 190 ไร่ในอำเภอพุนพิน  นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย ที่สามารถจัดเก็บทั้งอาหารสด (fresh) และอาหารแห้ง (ambient) ภายใต้หลังคาเดียวกัน โดยมีการจัดเก็บอาหารประเภทต่างๆ ในห้องควบคุมอุณหภูมิแตกต่างกันไป ตั้งแต่ -21 องศาเซลเซียสสำหรับอาหารแช่แข็ง, 1 องศาเซลเซียสสำหรับผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์, 12 องศาเซลเซียสสำหรับผักและผลไม้, และ 20 องศาเซลเซียสสำหรับขนมปังและเบเกอรี่ เพื่อคงความสดและคุณภาพของอาหารประเภทต่างๆ ก่อนส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ไม่ใช่อาหาร จะถูกเก็บบนชั้นวางพาเล็ตที่สามารถรองรับพาเล็ตได้ถึง 30,000 พาเล็ต สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้สูงสุดถึง 3,500,000 ลัง

IMG_2852_resize

นอกจากนี้ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งนี้ยังมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัด พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LEDประหยัดพลังงานพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเปิดปิดไฟอัตโนมัติการใช้น้ำร้อนจากเครื่องทำความเย็นในการล้างตะกร้า การวางตำแหน่งพัดลมระบายอากาศให้สอดคล้องกับการพัดของลมธรรมชาติการใช้ประตู 2 ชั้น ในห้องควบคุมอุณหภูมิช่วยลดการรั่วไหลของแอร์และลดการทำงานของเครื่องทำความ เย็นการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้พื้นห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดการสะสมความ ร้อนในห้องและการใช้เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าทำให้กระแสไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอ ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

โดยการเปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งนี้ จะช่วยลดระยะทางการขนส่งลง 400,000 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 270 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ หรือ 14 ตันต่อปี โดยจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับเทสโก้ โลตัสที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประมาณ 190 สาขา พร้อมรองรับการเปิดสาขาใหม่ในภูมิภาคในอนาคต

เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (built for the future) จึง มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ในปัจจุบันสามารถแบ่งให้คู่ค้าและพันธมิตรของเทส โก้ โลตัสเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าของตนในภาคใต้ได้โดยไม่ต้อง ใช้เงินลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการหนึ่งใน พันธมิตรที่เช่าพื้นที่คือดีเคเอสเอช (DKSH) ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบันได้เช่าพื้นที่ประมาณ 5,145 ตารางเมตรภายในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าซึ่งรวมถึงเทสโก้ โลตัส และผู้บริโภคในภาคใต้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ยังได้จับมือกับพรานเฟรช พันธมิตรสำคัญในการกระจายสินค้าผักและผลไม้สดที่ผ่านการซื้อตรงจากเกษตรกรหรือ direct sourcing โดยพรานเฟรชเช่าพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตรภายในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ เพื่อรับวัตถุดิบจากเกษตรกร ตัดแต่ง และบรรจุ ภายในเวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุม (controlled environment) ก่อนกระจายสินค้าให้กับเทสโก้ โลตัสสาขาต่างๆ ในภาคใต้ โดยปัจจุบันรับซื้อผักและผลไม้สดประมาณ 140 รายการ จำนวนวันละ 33 ตัน ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 250,000 บาทต่อวันให้กับเกษตรกรและคนในพื้นที่ และอยู่ในระหว่างการเจรจากับเกษตรกรและฟาร์มตัวอย่างอีกหลายแห่ง เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปียา จังหวัดปัตตานี กลุ่มเกษตรกรในอำเภอหัวไทร อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณของผลิตผลที่รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรภาคใต้ได้ในอนาคต ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักและผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรทั่วประเทศไทยในปริมาณมากถึงปีละ 50-60 ล้านตัน

ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย  ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคขอนแก่น และ ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี   ที่รองรับร้านค้าเกือบ 1,800 สาขาในประเทศไทย