ยูเครนปิดน่านฟ้าสำหรับเครื่องบินพลเรือน

เครื่องบินยูเครนเข้าร่วมการฝึก 23 กุมภาพันธ์ 2022 © AFP / Press Service of the General Staff of the Ukraine Armed Forces

RT – น่านฟ้ายูเครนปิดให้บริการเครื่องบินพลเรือน ตามประกาศแจ้งนักบิน (NOTAM) ที่เพิ่งออกมา

น่านฟ้าทั่วยูเครนถูกจำกัดสำหรับเที่ยวบินพลเรือน ตามประกาศแจ้งนักบิน (NOTAM) ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐ

การปิดน่านฟ้าโดยพฤตินัยมีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 01:56 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหัสบดี 24 ก.พ. และกำหนดให้คงอยู่จนถึง 23:59 น. ในวันเดียวกัน

ประกาศอ้างถึง “อันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการบินพลเรือน” เป็นเหตุผลเบื้องหลังการแจ้งเตือนนี้