เครือข่ายพุทธฯ ออกแถลงการณ์ขอความเป็นธรรมให้ครูที่ถูกย้าย กรณีให้เด็กนักเรียนมุสลิมกินหมู

เครือข่าวพุทธธรรมนำสันติสุข โดย พระมหาเจรียง โฆสธมฺโม เลขาธิการเครือข่ายฯ ได้มีแถลงการณ์ลงวันที่ 20 พ.ย. เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้อำนวยการและครูไทยพุทธ จำนวน ๒ คน ที่ถูกขับไล่ออกจากโรงเรียนกรณีให้นักเรียนมุสลิมรับประทานเนื้อหมู โดยทางเครือข่ายฯ ขอให้มีการสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนที่จะให้ครูทั้ง ๒ ออกนอกพื้นที่ และให้ผู้อำนวยการใหม่ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ามารับตำแหน่ง

โดยในแถลงการณ์ระบุว่า

เครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุข ออกแถลงการณ์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครู
เรื่องขอความเป็นธรรมให้คุณครูโรงเรียนวัดอัมพวนาราม

เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เกิดเหตุการณ์ขับไล่ ผอ.และครูไทยพุทธหนึ่งท่านซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ให้ออกจากพื้นที่ด้วยสาเหตุว่า ให้เด็กนักเรียนอิสลามกินเนื้อหมู ซึ่งหลังจากได้สอบถามทั้งสองท่านแล้ว ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ประการใดผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้ทั้ง ผอ.และคุณครูทั้งสองท่านถูกย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งเครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุขมีความเห็นร่วมว่า ไม่มีความเป็นธรรมสำหรับคนไทยพุทธและคุณครูพุทธทั้งสองท่าน โดยให้ ผอ.ที่เป็นมุสลิมมาทำหน้าที่แทน และประการสำคัญก็คือ ให้ทุบซุ้มประตูวัดทางเข้าโรงเรียนซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนซุ้มประตู หรือไม่ก็ต้องทำทางเข้าโรงเรียนใหม่อีกทางหนึ่ง

ดังนั้น การกระทำหรือข้อเรียกร้องในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการรุกรานทางวัฒนธรรม เครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุขจึงขอเรียกร้องและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาต่อผู้รับ ผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ คือ

๑. ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความจริงในเรื่องนี้ ซึ่งประกอบด้วย ชาวพุทธอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง

๒. ไม่เห็นด้วยกับการโยกย้ายคุณครูทั้ง ๒ ท่าน เพื่อลดกระแส ซึ่งในความเป็นจริงจะต้องได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนก่อนและมีบทลงโทษที่ ชัดเจน

๓. เมื่อเกิดเหตุการณ์ กระทบกระทั้งกันในระหว่างศาสนิกต่างศาสนา จะต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาแบบพิเศษ โดยให้มีผู้นำศาสนาทั้ง ๒ ฝ่าย เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพราะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

๔. โรงเรียนวัดที่เป็นของรัฐบาลในทุกๆ โรง สมควรให้เจ้าอาวาสในวัดนั้นๆ มีส่วนร่วมในการบริหารด้วย

เครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ชอบธรรม เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

 

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พระมหาเจรียง โฆสธมฺโม

(พระมหาเจรียง โฆสธมฺโม)

เลขาธิการเครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุข

คลิ๊กอ่าน : ย้ายด่วน! ผอ.-ครู โรงเรียนในจชต. จัดหมูใส่ข้าวกล่องให้นักเรียนมุสลิมระหว่างทัศนศึกษา

 

12250065_554732994678179_9214630840494398882_n