ไปรษณีย์ไทย สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ เปิด ปณ. วางกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรุงเทพฯ – 23 มกราคม 2558 – นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารไปรษณีย์ไทย เข้าร่วมสนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ ส่งมอบกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ โดยกล่องรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว จะถูกกระจายไปยังที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 1,300 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมรวบรวมความคิดเห็นส่งให้แก่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปยัง ตู้ ปณ.9 ปณฝ.รัฐสภา 10305 ซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการยกร่างฯ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 เขตดุสิต กรุงเทพฯ