อ.ต.ก. สนับสนุนเกษตรกรจัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ครั้งที่ ๑ สนองนโยบายรัฐ

155

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร แถลงว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. โดยคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพจาก อ.ต.ก. ภูมิภาค ๑๕ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

จากนโยบายของรัฐในการให้ความสำคัญแก่เกษตรกรผู้ผลิตและการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จึงจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. โดยให้ อ.ต.ก. ภูมิภาค ๑๕ จังหวัด คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพจากจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยประสานตรงกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดเข้ามาจำหน่ายยังตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

อ.ต.ก. ภูมิภาค ได้คัดสรรสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานรับรองจากหลายสถาบัน ได้แก่  GAP , USDA , OTOP , Q , สาธารณสุข , อ.ย. , มผช., สมส., สมช., เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานรับรองจากหน่วยราชการต่างๆ มาจำหน่าย เช่น ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งกิมจู จากจังหวัดราชบุรี ส้มสีทองปลอดสารจาก จ.สุโขทัย แตงโมไร้เมล็ด ปลอดสารจาก จ.ขอนแก่น เมล่อน จาก จ.สุพรรณบุรี  ข้าวสารอินทรีย์ ผักปลอดสาร ผลไม้แปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ เช่น ห่อหมกปลาช่อนไร้ก้าง ยำสมุนไพร จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลาซิวแก้ว ปลาร้อยทุบ ปลาเกร็ดทองอบซอส จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ซาลาเปาไข่ครอบ หมูแดงไข่ครอบ จาก จ.สงขลา เป็นต้น จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพมากมายหลากหลายโดยตรงจากเกษตรกร