กสอ. ปลุกชีพ SMEs กลุ่มฟื้นฟูกิจการ เปิดพื้นที่จัด SMEs Fair หวังกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดปี 59

135
นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2558 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าสนองนโยบายรัฐ เร่งสร้างกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจ ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ SMEs ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูกิจการ (Turnaround) ได้มีโอกาสแสดงสินค้าและทดลองเปิดตลาด และยังเป็นการกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค โดยตรงในราคาประหยัด ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งผ่านการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วไทยทุกเดือนตลอดทั้งปี และในการจัดงานครั้งนี้ ตั้งเป้าช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ม โดยคาดว่า จะมียอดขายรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37.4 ของ GDP รวมทั้งประเทศ (ที่มา: กระทรวงการคลัง) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนต่อเนื่อง กสอ.ในฐานะภาครัฐที่ดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง จึงมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการในหลายด้าน ทั้งให้ความรู้การทำธุรกิจรอบด้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดตลาดต่างประเทศ มาตรการด้านการเงิน ให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำการตลาด ฯลฯ  โดยดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูกิจการ (Turnaround) ทั้งนี้ หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการคือการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ กสอ. ทั้งรายใหม่และรายเดิม ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จำนวนกว่า 6,000 กิจการ ได้มีโอกาสได้นำสินค้ามาทดลองตลาดและเปิดตลาด ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเร่งสร้างกำลังซื้อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ และกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคาประหยัดฝีมือผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน กสอ. จะคัดเลือกผู้ประกอบการในเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ กสอ. ทั้งนี้ การนำร่องจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้เครือข่าย ของสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.) ซึ่งมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ (DIP SMEs Network) เป็นต้น โดยนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษให้ประชาชน    ภายในงาน “ของขวัญปีใหม่ ร่วมใจซื้อของไทย ได้ของดี มีความสุข” ภายใต้แนวคิด “Stronger Together Be Happy” ซึ่งภายในงานพบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ ของที่ระลึก น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องหนัง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ฯลฯ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า ที่พร้อมใจกันมาลดราคาให้ประชาชนเลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญในเทศกาลส่งความสุขปีใหม่ 2559  ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่ม โดยคาดว่ายอดขายภายในงาน โดยทั้งสิ้น มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท  นายประสงค์ กล่าวสรุป

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-17 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr