ข้าวรักษ์โลก BCG โมเดลดังไกลถึงแอฟริกาปธน.กานาพบตัวแทนไทยร่วมมือปฏิวัติทำนา

คณะสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก-กรมการข้าว พบประธานาธิบดีกานา เปิดแนวทางสร้างความร่วมมือผลิตข้าวรักษ์โลกแบบBCG โมเดล ลดการใช้เคมี เพิ่มผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร อย่างมั่นคงยั่งยืน ตอกย้ำความสัมพันธ์แนบแน่นสองประเทศ ขยายโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจร่วมกัน

ภายหลังการเดินทางเข้าพบ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวโดยดร.ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นำคณะของดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ ในการทำโครงการข้าวรักษ์โลก ตามแนวทาง BCG Model ในประเทศกานา

โดยต่อมาได้มีการส่งทีมสำรวจเพื่อเดินทางไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกานา ในช่วงปลายเดือนธ.ค.2565 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์ก่อนจะพิจารณานำเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในครั้งนี้ต่อไป

โดยในการเดินทางไปประเทศกานาในครั้งนี้ ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานา ได้นำดร. ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ในฐานที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เข้าพบนายนาน อาคูโฟ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐกานา (Ghana)เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเกษตรในวิธีการทำนาทำไร่ แบบข้าวรักษ์โลก BCG Model ต้นแบบอย่าง จากแนวคิดการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างยั่งยืนของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ที่ได้ส่งเสริมและดำเนินการแนวทางการเกษตรแบบ BCG ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากการเข้าพบและหารือ ทางประเทศกานาให้ความสนใจ ในแบบอย่างของแนวทางการผลิตข้าวข้าวรักษ์โลกBCG โมเดล  ที่สามารถลดการก่อก๊าซเรือนกระจก ทำให้เป็นการลดโลกร้อน อย่างยั่งยืน และ เลิกใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่าแมลงย่าฆ่าหญ้า และใช้ระบบชีวมวลหรือจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรที่สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้น มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและ ทำให้ทุกคนมีความสุข มีความพอเพียง มีความยั่งยืนในชีวิตด้วยตนเอง

นอกจากนี้จะเป็นการใช้แนวทางผสมผสานรูปแบบของการเกษตรสมัยใหม่ BCG Model แล้ว แนวทางดังกล่าวยังได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นำไปใช้ที่ประเทศกานาด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่ประชาชนชาวกานาอีกด้วย

อย่างไรก็ตามการเข้าพบและหารือในครั้งนี้ของคณะตัวแทนจากกรมการข้าว และ สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก กับคณะรัฐบาลกานา นอกเหนือจากการเข้าพบประธานาธิบดีกานาแล้ว ยังมีโอกาสได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ของประเทศกานา โดยร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ และการประชุมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตข้างหน้าต่อไป