“มหกรรมฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง” นครศรีฯ เตรียมจัดใหญ่ จัดเต็มที่สุด! 11 – 13 มี.ค. นี้

กินของหรอย คอยของแต่แรก ร่วมแลกวัฒนธรรม แล้วมาแลเขารำโนราห์ กับงาน “มหกรรมฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง”  เตรียมพร้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2566 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดรเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหกรรม  “ฟื้นใจเมือง ด้วย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว  ภูมิภาค จังหวัด ได้แก่ 1) ภาคกลาง: อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 2) ภาคเหนือ: อ.เชียงคำ จ.พะเยา 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และในครั้งนี้จะเป็นการปิดด้วยจังหวัดสุดท้ายคือ ฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อันจะเป็นมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่ปริทรรศน์คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมือง เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจัดกิจกรรม

“มหกรรมฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง มีกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ ขบวนพาเหรดทองสูง Fancy Masks ขบวนกลองยาวครึกครื้นฟื้นใจเมือง ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าหุ่นเชิดทองสูงมีความศักดิ์สิทธิ์ จะคอยปกปักรักษาคนในชุมชนให้มีความสงบสุข โดยหุ่นทั้งสองจะคอยออกมาสร้างสีสัน และเต้นรำร่วมกับชาวบ้าน อันจะสร้างสีสันเสียงหัวเราะ รอยยิ้มให้แก่ผู้คนที่พบเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนภายในชุมชน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่จะซึมซับประเพณีสำคัญและช่วยสานต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน นิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ พร้อมภาพเก่าหาชมได้ยากของเมือง นิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชน การแสดงผลงานด้านศิลปะ รวมถึง Light-up ไฟประดับ ปลุกชีวิตให้กับอาคารบ้านเรือนตลอดพื้นที่ย่านวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า ของผู้ค้าหลาดชุมทางกว่า 150 ร้านค้า และที่พลาดไม่ได้ การแสดงชุดพิธีเปิดจาก คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง หนึ่งในสมาชิกก่อตั้งวงดิอิมพอสซิเบิล (การขับร้อง-เพลงไทยสากล) ประจำปี 2562 และการแสดงทางวัฒนธรรม

ทางคณะผู้จัดมหกรรมฟื้นใจขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมสนุกและเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมฟื้นใจเมืองในครั้งนี้ไปด้วยกันในวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2566 ณ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช