รัฐบาลซาอุฯ อพยพประชาชน 67 ประเทศรวมทั้งไทย 79 คน ออกจากซูดาน อย่างปลอดภัย

สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย แถลงว่า ในความต่อเนื่องของความพยายามของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ภายใต้นโยบายของผู้นำ ในการอพยพพลเมืองของมิตรประเทศต่างๆ จากสถานการในสาธารณรัฐซูดานไปยังซาอุดีอาระเบียนั้น เมื่อวันพุธที่ 26/4/2023 มีการอพยพชายไทย 79 รายซึ่งได้เดินทางถึงท่าเรือเจดดาห์แล้วโดยเรือของซาอุดิอาระเบีย

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้จัดเตรียมปัจจัยและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับไปยังประเทศของตน ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการอพยพ มีจำนวนผู้อพยพที่ดำเนินการโดยทางการซาอุดิอาระเบียทั้งหมดรวมแล้ว 2,351 คน จาก 67 สัญชาติ