อาเซียนมอลล์ปัตตานี จับมือสมาคมธุรกิจอาหาร แถลงข่าวจัดฮาลาลไทย มาเลย์ อินโด Festival 2023 มีสินค้าฮาลาลกว่า 100 ร้าน ร่วมงาน

อาเซียนมอลล์ปัตตานี จับมือสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และ One Stop Center Co.Ltd, แถลงข่าวจัด “มหกรรมงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลา ฮาลาลไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย Festival 2023” มีสินค้าฮาลาลกว่า 100 ร้าน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2566 รวมเวลาจัดงาน 5 วัน

Datuk Haji Jamal Mohd Amin ประธานห้างอาเซียนมอลล์ฯ กล่าวว่า ตลาดฮาลาลของไทยยังเต็มไปด้วยโอกาสให้ผู้ประกอบการมาขยายธุรกิจในตลาดนี้ได้อย่างมาก

“จากข้อมูลทางสถิติล่าสุดในปี 2560 อาหารฮาลาลในตลาดโลก มีผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิมทั่วโลกถึง 2,140 ล้านคน เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีมูลค่าได้ถึงประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอาหารฮาลาลโลก ได้แก่ อาหารแปรรูปต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการ SME ไทยและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการผลิต อาทิ ผัก และผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มสมุนไพร

“อาเซียนมอลล์เป็นประตูสู่อาเซียน จากใต้สู่บน กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการตื่นตัวทั้งในพื้นที่และส่วนรวม อาเซียนมอลล์ยินดีร่วมงานและรับใช้สังคม ให้คุณค่ากับทุกกิจกรรม ทั้งวิชาการ เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม”

“ปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษ คือ ผู้คนสามารถสื่อสารสองภาษาคือภาษามลายูและภาษาไทย ดังนั้น สินค้าจากมาเลเซียสามารถขยายสู่ภาคเหนือโดยผ่านความร่วมมือกันคนปัตตานี เพราะคนปัตตานีสามารถพูดภาษาไทย และสินค้าจากภาคเหนือของไทยสามารถนำเข้ามาเลเซียด้วยความร่วมมือของคนปัตตานี เพราะคนปัตตานีสามารถพูดภาษามลายู คนปัตตานีจะเป็นสะพานระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ สินค้าสามารถขยายสู่ตลาดต่าง ๆ จากปัตตานี สู่กรุงเทพฯ หรือไปสู่มาเลเซีย”

Datuk Haji Jamal Mohd Amin บอกถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการมาเลเซียในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า ดีมาก

“ขณะนี้ รัฐบาลมาเลเซียมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้และได้แต่งตั้งพวกเราที่เรียกว่า EMC (Export Management Company) เพื่อตลาดอินโดจีน แต่พวกเราไม่สามารถไปยังอินโดจีนยกเว้นไปกับคนปัตตานี เพราะเราพูดภาษาไทยไม่ได้ ดังนั้นต้องอาศัยคนปัตตานี เพื่อนำสินค้าไป เช่นเดียวกันจากภาคเหนือของไทยสู่ตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซีย”

นางกำแก้ว เมนาคม นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปํตตานี กล่าวว่า เป็นก้าวแรกของสมาคมฯ ที่ได้ร่วมจัดงานฮาลาล

“ทุกอย่างคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เรามีผู้ประกอบการฮาลาลที่หลากหลายเป็นโอกาสที่ดีมากในการเปิดเส้นทางการค้าเชื่อมโยงการตลาดในเรื่องของฮาลาล เรามีจุดเด่นด้านอาหาร เมื่อจับมือกัน โอกาสเติบโตมากขึ้น อนาคตใกล้นี้จะมีการจัดอีเวนท์ด้านอาหารไทยในมาเลเซียเพื่อให้ชาวมาเลย์รู้จักรสชาตแท้จริงมากขึ้น”

Numan Hari Bin Jamal ผู้จัดการ Asia Link Sdn Bhd.(บ.ส่งออกในมาเลเซีย) กล่าวว่า ช่วงวันจัดงานเป็นวันหยุดยาวและช่วงปิดเทอมของชาวมาเลเซีย เชื่อว่าจะมีชาวมาเลย์มาร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมากแน่นอน

ตลาดฮาลาลของไทยยังเต็มไปด้วยโอกาสให้ผู้ประกอบการมาขยายธุรกิจในตลาดนี้ได้อย่างมาก