มหกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์ “Pattani Music Festival 2023” ดนตรีวิถีถิ่น กลิ่นอายมลายู พร้อมงานกาชาดปัตตานี 16 – 27 มิ.ย. 66 นี้

มหกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์ (Pattani Experience 2023) “Pattani Music Festival 2023” ดนตรีวิถีถิ่น กลิ่นอายมลายู พร้อมงานกาชาดปัตตานี ระหว่างวันที่ 16 – 27 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน Present Pattani Music Festival 2023 “ตนตรีวิถีถิ่น กลิ่นอายมลายู” โดยมีนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน สำหรับดนตรีวิถีถิ่น กลิ่นอายมลายูหนึ่งเดียวของเทศกาลดนตรีที่นำความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมารวมกัน เตรียมพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จัก ดึงดูดนักท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงานจัดขึ้นในงานกาชาดปัตตานี ระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณสวนจัาวทะเล ตำบลรุสะมิแส อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

การจัดงาน Present Pattani Music Festival 2023 “ตนตรีวิถีถิ่น กลิ่นอายมลายู” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเดิม และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี พื้นถิ่นให้คงอยู่ สร้างความเชื่อมโยงเส้นทาง ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอย่างสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

กิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวดอานาชีด (Dai VoiceAsean, Dai Voice Thailand และ Dai Voice kid) การประกวด วงดนตรีเยาวชน “Pattani Music Contest” การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การประกวด “TEEN DANCERCISE” ประกวดการทำกาแฟ ประกวดรถ Scooter Classic ศิลปินชื่อดัง วงT-T, วงฟินิกซ์, อาลิฟ อดีตนักร้องนำ (วงPARATAI, อู๋ พันทาง, สมชาย นิลศรี, เอมม่า leThe golden Song) การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร อาภรณ์ วินเทจชมรมกาแฟปัตตานี (Coffee Art Pattani) ชมรม รถScooter Classic Pattani และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมงานนี้ และงานกาชาดปัตตานี