ชาวชุมชนการเคหะฯ ร่วมใจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและผู้อยู่อาศัยในโครงการพื้นที่ชุมชนดินแดง ชุมชนห้วยขวาง รวมทั้งโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ราชบุรี หนองคาย และผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้อยู่อาศัยได้ร่วมกันถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน และพื้นที่ส่วนกลางในชุมชนให้น่าอยู่อาศัยต่อไป