“เซ็น กรุ๊ป” เซ็น MOU 31 วิทยาลัยชื่อดัง สร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ พร้อมผลักดันนักศึกษาและต่อยอดสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

นายชิตพล วิวัฒนาเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือ 31 วิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบ การณ์ในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ด้วยทักษะการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบ Classroom Training และ e-Learning Platform, พัฒนาทักษะวิชาชีพ ผ่านหลักสูตรเฉพาะทางของทุกแบรนด์ร้านอาหารในเครือ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ รวมถึงมีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ที่คอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 1-3 ปี ของการเข้าฝึกประสบการณ์ (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน)

ทั้งนี้ทางเซ็น กรุ๊ป เชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงอยากร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้นักศึกษาได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ ไปต่อยอดสู่การทำงานแบบมืออาชีพได้ในอนาคต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Townhall อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเคส (At Work)เมื่อเร็ว ๆ นี้

รายชื่อ 31 วิทยาลัยที่ร่วมลงนามข้อตกลงในโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวีเอสซีอินเตอร์เนชั่นเเนล, วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น, วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ, วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ, วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์, วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ, วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง, วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ, วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี, วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ , วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย, วิทยาลัยการอาชีพพล, วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด, วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง, วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม, วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก, วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น