กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. ร่วม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลามฟาฏอนี

119

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559  กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ตั้งอยู่ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลามฟาฏอนี  ISLAMIC UNIVERSITY BANK  (iU-Bank)   ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย มี ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานในพิธี. และบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี ในหัวข้อ”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเงินอิสลาม” มีแขกพิเศษจากประเทศซาอุดีอารเบีย และคูเวต เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม คือการเสริมทักษะการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติจริง นอกจากการเรียนในทฤษฏี  ให้นักศึกษาเป็นผู้บริหารธนาคารจำลองนี้เองมีการรับฝากเงิน ถอนเงินจริงเหมือนธนาคาร มีการจัดทำบัญชี บันทึกรายการด้วยคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของระบบการเงินอิสลาม

สถานการศึกษาใดสนใจสามารถไปดูได้.หรือติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

1452739716953 1452739765740 1452739735889 1452739731160