สุดเจ๋ง!! “Home Coming” นิทรรศการทางเลือก พาใจกลับบ้าน

นวัตกรรม สสส. “Home Coming” นิทรรศการทางเลือก พาใจกลับบ้าน สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลแอดแมน อวอร์ส 2023 สาขา Good for people ส่งเสริมกลยุทธ์สื่อสารรูปแบบใหม่สู่สังคม ช่วยวัยทำงาน มูฟออนจากภาวะหมดไฟ เสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า นิทรรศการสร้างประสบการณ์ Home coming พาใจกลับบ้าน ได้รับรางวัลแอดแมน อวอร์ส 2023 รางวัล Bronze ในสาขา Good for people ประเภทงานสุขภาพ และสุขภาวะ (Health & Well-being) รางวัลแอดแมนอวอร์ส จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงการสื่อสารด้านการตลาด และกลยุทธ์สื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ในสังคม ทั้งนี้ ผลงานนิทรรศการ Home coming พาใจกลับบ้าน เป็นนวัตกรรมที่ สสส. เห็นถึงความสำคัญของภาวะหมดไฟ (Burnout) ในกลุ่มวัยทำงานที่กระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต สอดคล้องกับข้อมูลทิศทางสุขภาพคนไทย (Thai Health Watch 2023) พบแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตใจของวัยทำงานที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะหมดไฟ สะท้อนถึงการขาดวิธีจัดการชีวิตและการทำงานที่สมดุล

“นิทรรศการ Home coming พาใจกลับบ้าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ River city กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมมากถึง 40,450 คน ปรากฏการณ์นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่พักใจเท่านั้น แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเหลื่อมล้ำในสังคม นิทรรศการนี้ จึงเป็น 1 นวัตกรรมทางสังคมและพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ที่มีวิธีการจัดการชีวิตอย่างสมดุล ทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และการดูแลใจเบื้องต้น นำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าในตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เว็บไซต์ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/ และแอปพลิเคชัน Persona Health” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว