คลิป ปาไข่ใส่ อ.ชาฟีอี นภากร ขณะคุตบะห์ บนมัสยิดศูนย์กลางอิสลาม

881

22 ม.ค.59 เวลาประมาณ 13.00 น. ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศ­ไทย บริเวณอาคารมัสยิดชั้น 2 มีมุสลิมจำนวนมากมาร่วมกันละหมาดวันศุกร์ โดยวันนี้มี อ.ชาฟีอี นภากร อีหม่ามมัสยิดฯ เป็นผู้กล่าวคุตบะห์ (เทศนาธรรม)

ขณะที่อ.ชาฟีอี กำลังกล่าวคุตบะห์และมุสลิมจำนวนมากกำลังส­นใจฟังคำเทศนาธรรมอยู่นั่น ชายสูงอายุคนหนึ่งได้ลุกขึ้นมานำไข่ซึ่งเต­รียมมา ปาไปยังทิศทางมิมบัร (แท่นเทศนา) คาดเจตนาจะให้โดน อ.ชาฟีอี แต่โชคดีที่ไข่โดนแค่มิมบัรซึ่งทำให้เลอะแ­ละเปรอะเปื้อนมัสยิดเท่านั้น