อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าเผยแพร่ความรู้ ‘ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน – AminoScience’ มุ่งสร้างความกินดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน

CreAW AminoScience_KV_Horizontal

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งกรดอะมิโน หรือ AminoScience เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของกรดอะมิโนแก่สังคมในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “กินดีมีสุขทั้งคนและโลก” พร้อมเปิดตัว AminoSci Girl ตัวแทนในการบอกเล่าสาระความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งกรดอะมิโนให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับกรดอะมิโนมานานกว่า 100 ปี พัฒนาจนมีการค้นพบใหม่ ๆ ทั้งทางด้านฟังก์ชั่น วัตถุดิบ เทคโนโลยี จนนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพของสังคม โดยเรียกแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ว่า “ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน” ได้พร้อมที่จะแบ่งปันสาระความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) สู่ผู้คนในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นไปที่ 4 หน้าที่หลักของกรดอะมิโน ได้แก่ การปรุงรสชาติอาหารให้อร่อย การนำสารอาหารไปสู่ร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพที่ดี และการตอบสนองที่นำไปสู่การสร้างฟังก์ชันใหม่

อายิโนะโมะโต๊ะได้นำหน้าที่หลัก 4 อย่างของกรดอะมิโนไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพเพื่อต่อยอดสู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารตามโภชนาการที่สมดุล ที่ให้ความสำคัญทั้งการดูแลสุขภาพ การมีรสชาติที่ดี และการตอบโจทย์พฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น กลุ่มอาหารสำหรับนักกีฬา เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีพลังงานเพียงพอ  และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุขภาพ ด้วยการต่อยอดจากศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) เพื่อช่วยตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพให้คนไทยในทุกช่วงวัย

อายิโนะโมะโต๊ะเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการทำงานของรสชาติและโภชนาการสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นได้

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะดำเนินนโยบายของการเป็นบริษัทผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย ตามค่านิยมหลักของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก​ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมตาม เป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2030 ผ่าน 2 แกนสำคัญ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของผู้คน 1,000 ล้านคนทั่วโลก และการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก โดยตั้งเป้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ 50% พร้อมตั้งเป้าขับเคลื่อนสู่ Net zero ​ภายในปี 2050 ซึ่งสอดรับกับแนวคิด “กินดีมีสุขทั้งคนและโลก” ของศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) อย่างแท้จริง

ทำความรู้จักศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) ได้ทาง www.ajinomoto.co.th และทุกช่องทางโซเชียล มีเดียของอายิโนะโมะโต๊ะ