ไอแบงก์ จับมือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) “โครงการ Bancassurance (ตะกาฟุล)”

113

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ และนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย จับมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโครงการ Bancassurance (ตะกาฟุล)โดยมี ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาด้านศาสนาไอแบงก์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานที่ปรึกษาด้านศาสนา บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ามุสลิมและทุกศาสนิกที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคง ในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ทั้งในด้านการให้ความ คุ้มครองทรัพย์สิน และบุคคล อาทิ สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ภาคบังคับและสมัครใจ, สัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาตะกาฟุลสรรพภัยบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ผ่านช่องทางเคาท์เตอร์ 108 สาขาของไอแบงก์ทั่วประเทศ ณ ห้องริฟาอี โรงแรมอัล มีรอซ ถ.รามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ทิพย 2 ทิพย 3 ทิพย 4