สาวเต้นบนถนนทำให้เกิดอุบัติเหุตรถชน 3 คันซ้อน

80

สาวบราซิลทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน 3 คัน หลังจากกระโดดออกจากรถของเธอเพื่อจะเต้นบนถนน