การพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

55

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มอบหมายให้นางรักใจ  กาญจนะวีระ  หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ กองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในโอกาสครบรอบ 86 ปี  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 1456385018176

1456384460123 1456384455928 1456384447478