สีสันศิลปะบน “บังเกอร์” ที่ชายแดนใต้

86

สีสันบน “บังเกอร์” บนถนนรวมมิตรและใกล้เคียงแต้ม เติมสีสันพื้นที่เซฟตี้โซนกลางเมืองยะลา ด้วยฝีมือศิลปินอิสระ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดความงามของเมืองยะล มี การโพสต์และแชร์ภาพทางสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ เป็นภาพลักษณ์ที่ดี ศิลปินอยากให้เปิดพื้นที่มากขึ้น

จาก การก่อเหตุรุนแรงของคนร้ายด้วยการลอบนำระเบิดมาวางไว้แล้วจุดชนวนระเบิดขึ้น จำนวนหลายครั้งบริเวณถนนคชเสนีย์ไปจนถึงถนนรัฐคำนึง ใจกลางเมืองยะลา รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้มีการก่อสร้างท่อซีเมนต์ (กันระเบิด) ขึ้นมาไว้บริเวณทางเท้าเพื่อเป็นที่กำบังร้านค้า อาคาร โดยวางเรียงราย และวางเป็นจุดๆ เป็นแท่งปูนราบเรียบไม่มีสีสันใดๆ ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ประสานกับจังหวัดยะลา และเทศบาลนครยะลา ร่วมกันปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้พบเห็น ให้เมืองยะลาน่าอยู่ ด้วยภาพศิลปะต่างๆ  ลงบนแท่งบังเกอร์   

โครงการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เมืองยะลาให้น่าอยู่นี้ เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐร่วมใจ โดยมีนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตริอิสลามวิทยามูลนิธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น ตลอดจนศิลปินอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันเขียนภาพระบายสีบนแท่งซีเมนต์ ร่วมกันจัดแบ่งพื้นที่เป็น 6 โซนด้วยกัน

โดยแต่ละโซนที่แบ่งนั้นจะมีหัวข้อในการวาดศิลปะลงบนบังเกอร์ต่างกันไป เช่น โซน A จะเป็น”สัตว์ป่า” ฮาลา-บาลา มีทั้งนกเงือก วัวกระทิง โซน B “ทิวทัศน์เมืองยะลา ของดีเมืองยะลา” ซาไก โซน C “สัตว์คู่ยะลา” หรือ สัตว์เศรษฐกิจ เช่น ปลามังกร ไก่เบตง นกเขา นกกรง แพะ โซน D “ดอกไม้” ดอกศรียะลา ดอกชบา ดอกดาหลา โซน E “ผลไม้ในท้องถิ่น” และโซน F “ทิวทัศน์” ป่าฮาลา-บาลา เขื่อนบางลาง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

งานศิลปะบนบังเกอร์นี้ ได้หยิบยกเอาจุดเด่นต่างๆ ของ จ.ยะลา มานำเสนอและเชิญชวนให้ผู้ที่ไม่เคยมายะลา ได้เดินทางมาท่องเที่ยว พร้อมชี้ให้เห็นว่าสังคมใน จ.ยะลา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสวยงามและ เป็นการคืนความสุขให้พี่น้องชาวยะลาและพี่น้องในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเมืองยะลา

 “ภาพของบังเกอร์ตอนไม่มีสีสันเป็นรูปลักษณ์แข็งๆ ดูน่ากลัวอย่างที่เห็นกัน เมื่อแต้มเติมสีสันลงไปทำให้บังเกอร์ไม่น่ากลัวอีกต่อไป เป็นงานศิลปะที่กลบความรู้สึกไปได้ จากบังเกอร์เป็นศิลปะที่สัมผัสได้ เรามาช่วยด้วยจิตอาสาที่อยากมีส่วนร่วมช่วยให้ยะลาน่าอยู่ “ อ.รุสลี มอแซ อาจารย์สอนศิลปะจากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ บอกกล่าวความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในครั้งนี้

นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งมีชาวยะลาที่ย้ายไปอยู่กรุงเทพฯมาเกือบ 20 ปี และทราบถึงกิจกรรมนี้จึงได้กลับมาชมพร้อมบอกว่า เป็นภาพที่มีความสวยงามมาก รู้สึกดีและรักบ้านเกิด เห็นแล้วน้ำตาคลอ พาลูกหลานกลับมาดูว่าในพื้นที่มีความสวยงามอย่างไร

รัน ศิลปินวาดภาพจากสตูล ซึ่งได้รับการชักชวนจากเพื่อนศิลปินใรยะลามารังสรรค์ภาพวาดชุด “สัตว์ป่า” บอกว่า ภาพแต่ละภาพมีความสวยงามในแต่ละเรื่องราว เป็นเกราะป้องกันที่มีความสวยงาม ทำให้เมืองยะลาน่าอยู่ยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่อื่นๆ เพื่อทำกิจกรรม