ภาพเหล่านี้ถูกถ่ายไว้ระหว่างปี ค.ศ.1898 (พ.ศ.2441) ถึง ปี ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457) หรือราวประมาณ 100 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นดินแดนปาเลสไตน์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24