70 ภาพเก่าหาดูยากของ “ปาเลสไตน์” ภายใต้อาณาจักรออตโตมัน

351

ภาพเหล่านี้ถูกถ่ายไว้ระหว่างปี ค.ศ.1898 (พ.ศ.2441) ถึง ปี ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457) หรือราวประมาณ 100 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นดินแดนปาเลสไตน์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

ที่มา http://ilmfeed.com/70-photos-ottoman-palestine/