กรมโรงงานฯ รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก

358

กรุงเทพ วันที่ 31 มกราคม 2558 ดร.พสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ซ้ายมือ) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก เนื่องในวันศุลกากรสากล “Coordinated Border Management: An Inclusive Approach for Connecting Stakeholders” โดยกรมโรงงานฯ เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานองค์กรภาครัฐที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับทางด้านการค้าของประเทศ  ณ บริเวณห้องโถงชั้น1 อาคาร1 กรมศุลกากร