หน้าแรก ข่าวในประเทศ เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

กสอ. ผนึกสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ดันผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่การผลิตฮ่องกง

32

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง หรือ HKTDC พร้อมเตรียมดันผู้ประกอบการไทยสู่เว็บไซต์www.hktdc.com และสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและอุตสาหกรรมไทยสู่กลุ่มผู้ประกอบการฮ่องกงและจีน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย เชื่อมโยงทางการค้าตลอดจนเป็นห่วงโซ่การผลิตกับกลุ่มผู้ประกอบการฮ่องกงและจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยและฮ่องกงมีความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมการค้ากันอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูล ปี 2558 มีรวมมูลค่าการส่งออกรวม 11,830.37 ล้านบาท

ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า กสอ. ได้ดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปีงบประมาณ 2558 และได้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปจัดแสดงและทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้า HongKongFashionWeekforSpring&Summer ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นกว่าร้อยละ 15-20 % ทั้งนี้ จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว กสอ. ได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง หรือ HKTDC โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโอกาสทางการค้า ตลอดจนความเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาด้านธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศไทยและฮ่องกง

การลงนามความเข้าใจ (MOU) กับสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ดร.สมชาย กล่าวต่อว่า ล่าสุด กสอ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง   หรือ HKTDC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและฮ่องกง ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวจะมีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจำนวนมาก อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการค้า การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการค้าร่วมกัน การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของฮ่องกงตลอดทั้งปี รวมถึงฮ่องกงยังเตรียมเผยแพร่รายชื่อผู้ประกอบการและสินค้าไทยในเครือข่ายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปเผยแพร่ใน “ThailandFeaturedSuppliersZone” บนเว็บไซต์ www.hktdc.com รวมทั้งนิตยสารด้านผลิตภัณฑ์และโมบายแอพพลิเคชั่นของ HKTDC เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและอุตสาหกรรมไทยสู่กลุ่มผู้ประกอบการฮ่องกงและจีน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย เชื่อมโยงทางการค้ากับกลุ่มผู้ประกอบการฮ่องกงและจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

สำหรับในปีนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้นำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง จำนวน 15 ราย จากกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  นำสินค้าไปจัดแสดงในงาน Hong Kong Gift & Premium Fair 2016 ระหว่างวันที่ 27–30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยผลตอบรับของผลิตภัณฑ์ไทยที่นำไปจัดแสดงในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อชาวฮ่องกง (Buyer) เข้ามาเจรจาธุรกิจมากกว่า 120 ราย ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดยอดคำสั่งซื้อเข้ามาในอนาคตได้อย่างแน่นอน

อุตสาหกรรมแฟชั่น2

ทั้งนี้ ประเทศไทยและฮ่องกงมีความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมการค้ากันอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกรวม 11,830.37 ล้านบาท โดยสินค้าหลักไทยที่ส่งออกไปฮ่องกง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอก นาฬิกาและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ อื่น ๆ เป็นต้น (ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดฮ่องกงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาด้านการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กสอ. มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมจำนวนมากกว่า  70 โครงการ อาทิ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIPStars) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัล กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม (Networking) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น ดร.สมชาย กล่าวทิ้งท้าย

อุตสาหกรรมแฟชั่น