ธนาคารแห่งชาติภูฏาน ศึกษาดูงานไอแบงก์

55

สติ ศังขวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การบริหารสินเชื่อและการจัดการหนี้เสีย” แก่ Mr.Shree Prasad Suebidi  Head, Credit Admlnstration พร้อมคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งชาติภูฏาน เนื่องในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงานธนาคาร ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้