วันจันทร์ 28 กันยายน 2020

แท็ก: โทมัส เอ็ดเวิร์ด ลอว์เรนซ์

โทมัส เอ็ดเวิร์ด ลอว์เรนซ์ ถูกรู้จักในนนาม ลอเรนซ์แห่งอาระเบีย (Lawrence of Arabia)