พาณิชย์เตรียมทัพ SMEs ไทย บุกตลาดออนไลน์ ด้วยบริการใหม่ครบวงจร Thaitrad e.com SOOK ส่งสินค้าล็อตเล็กขายทั่วโลก

19

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ Thaitrade.com Small Order OK (Thaitrade.com SOOK) ขยายโอกาสทางการค้า และสนับสนุนผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ Thaitrade.com Small Order OK (Thaitrade.com SOOK) โดยนางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานในพิธีกล่าวว่า ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 SMEs หรือผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า “Innovation-Driven Entrepreneur” นับเป็นแม่ทัพหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ผ่านการสานพลังประชารัฐที่เกิดจากการผนึกกำลังกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์สร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจไทย พัฒนาศักยภาพของ SMEs ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจต่อธุรกิจในนามเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ขึ้นในปี 2554 เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการค้า และสนับสนุนผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา และด้วยแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการสั่งซื้อในปริมาณที่ลดลง จึงได้พัฒนาและต่อยอดตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเทรดดอทคอมให้สามารถรองรับการสั่งซื้อในปริมาณไม่มาก

“ในวันนี้กระทรวงพาณิชย์พร้อมเปิดให้บริการ Thaitrade.com SOOK (Small Order OK) หรือ ไทยเทรดดอทคอม“สุข” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “สุข เพิ่มความสุข ส่งออกสบายอย่างครบวงจร” โดยมุ่งมั่นให้ตอบสนองความต้องการผู้ซื้อจากทั่วโลก ที่ต้องการซื้อสินค้าไทยที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้เป็นบริการของรัฐที่ช่วยส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้ขายออนไลน์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยสามารถเลือกขายในปริมาณน้อยได้ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการทดลองสินค้า ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าในปริมาณมาก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า “กรมได้พัฒนาบริการ Thaitrade.com SOOK ให้อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ขายไทยและผู้ซื้อทั่วโลก มีบริการรับชำระเงิน บริการขนส่งสินค้า และบริการลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมสำหรับรับการสั่งซื้อออนไลน์และอัพเดตสถานะการสั่งซื้อได้ตลอดเวลา และกรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างสรรค์บริการที่จะอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนในการทำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs อีกทั้งมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีคุณภาพ และจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดให้เข้าถึงสินค้าคุณภาพของไทยผ่าน Thaitrade.com SOOK ได้ง่ายยิ่งขึ้น”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรพันมิตรในการให้บริการการซื้อขายออนไลน์ที่ครบวงจร แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านการรับชำระสินค้า ผู้ซื้อสามารถชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยผู้ขายจะได้รับยอดชำระอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบรับชำระที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลโดยธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งจะเพิ่มช่องทางการรับชำระเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อทั่วโลก อาทิ วิธีการชำระผ่านระบบ PayPal (เพย์พาล) ด้านการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญและเครือค่ายครอบคลุมทั่วโลกโดย ดีเอชแอล เอ็กเพรส (ประเทศไทย) และบริษัทไปรษณีย์ไทย ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย หากมีปัญหาข้อพิพาทในการสั่งซื้อ โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือทีเอชเอซี จะให้บริการประนอมข้อพิพาท ผ่านบริการ “TalkDD” เพื่อลดโอกาสความเสียหายเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงบริการ Thaitrade.com SOOK ว่า “ธนาคารกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้พัฒนาระบบรับชำระเงินออนไลน์ (e-Commerce Payment) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้ซื้อสินค้าสามารถชำระเงินผ่านวิธีการอันหลากหลายแบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว และปลอดภัยในมาตรฐานระดับสากล นับเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทั่วโลก ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเข้มแข็งครบวงจร”

ในส่วนของการขนส่งสินค้า นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “การค้าระหว่างประเทศนั้นมีความซับซ้อน ทั้งทางด้านภาษา กฎระเบียบศุลกากร และกำแพงภาษีอากรที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ     ดีเอชแอลมีมาตรฐานการขนส่งระดับโลก และทีมงานท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญบนเครือข่ายการขนส่งใน 220 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่สามารถขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา ซึ่งการขนส่งที่สมบูรณ์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขายและเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำในอนาคต”

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดโครงการ Thaitrade.com SOOK กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ และเพย์พาล อีกด้วย โดยนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือทีเอชเอซี กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า “ทีเอชเอซี เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก ทั้งด้านการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ ความร่วมมือกับThaitrade.com SOOK เป็นการขยายฐานการให้บริการ TalkDD.com ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ออนไลน์ระบบแรกของไทย ให้รองรับตลาดแบบ E-Marketplace ได้ เราพร้อมเป็นคนกลางในการช่วยระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการซื้อขายระหว่างผู้ขายออนไลน์ที่เป็นสมาชิกของ Thaitrade.com SOOK กับผู้ซื้อ รองรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีในการซื้อขายออนไลน์”

ด้าน Mr. Rahul Shinghal (มร. ราหุล ชิงฮาล) ผู้จัดการ PayPal (เพย์พาล) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ และหวังว่าจะทำให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวทันกระแสโลก และมีบทบาทเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตลาดโลกได้ โดย PayPal ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์การชำระเงินที่ดีแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังควบคุมความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย”

“วันนี้นอกเหนือจากจะมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Thaitrade.com SOOK แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานยังได้ทราบถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ รวมถึงเกร็ดความรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์จากการเสวนาเรื่อง ‘Thaitrade 4.0 & Partners’ ที่ได้รวบรวมวิทยากรผู้บริหารจากหน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ ได้แก่Thaitrade.com ธนาคารกรุงเทพ DHL Express, THAC, PayPal, Amazon, eBay และ Google ซึ่งการเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการทำการค้าออนไลน์ Smart Online SMEs หรือ S.O.S ที่ได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติมาแล้วอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้าย

Thaitrade.com SOOK เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนใช้บริการ และศึกษาสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่ www.thaitrade.com หรือ DITP Call center 1169