ส่อดราม่า! ปมนักศึกษาแต่งนาซี อธิการม.ศิลปากรสั่งตั้งกรรมการสอบ-ลงโทษ ต่อสายขอโทษทูตยิว

176

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีนักศึกษาคนหนึ่งแต่งคอสเพลย์คล้าย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หัวหน้าพรรคนาซี จ่อหารือปรับความเข้าใจรกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศอิสราเอลประจำประเทศไทย

กรณีมีการแชร์ภาพเป็นกิจกรรมการแต่งคอสเพลย์จากรุ่นน้องของคณะคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหนึ่งในนั้นเป็นรูปนักศึกษาคนหนึ่งแต่งชุดคล้าย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หัวหน้าพรรคนาซี ขณะที่อีกภาพหนึ่งที่มีการพูดถึง คือการแต่งกายด้วยชุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม โดยถูกตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 19 ก.ย. 2559 เวลา 23.12 น. นายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้โพสต์ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ’’President Silpakorn University Chaicharn Thavaravej’ ระบุว่า

64
ตามที่ได้มีข่าวและภาพบนสื่อออนไลน์ในประเทศหลายสำนักทั้งภาษาไทยและอังกฤษช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่19 กันยายน 2559 เกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ที่มีภาพของกลุ่มนักศึกษาแต่งกายเลียนแบบเรดการ์ดและผู้นำนาซีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบความรู้สึกของบางประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ยากจะลบจากความทรงจำของมนุษยชาติไปได้

มหาวิทยาลัยศิลปากรรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของกลุ่มนักศึกษาที่ไร้สำนึกและความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้โทรศัพท์และทำหนังสือขออภัยต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการต่อเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยไปแล้ว

เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เกิดขึ้นอีกจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

1.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย

2.นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เรื่องไม่เหมาะสมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกจากกิจกรรมทุกประเภทที่จัดขึ้นโดยนักศึกษา คณะวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร

3.ร่วมกับสถานทูตประเทศที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนและสาธารณะชนต่อไป

จึงเรียนประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเพื่อโปรดทราบและขอความกรุณางดการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมใดๆที่จะทำให้มีการขยายความและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไปมากกว่านี้

“อนึ่งในวันอังคารที่ 20กันยายน 2559 จะมีการหารือปรับความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สถานเอกอัครราชทูตประเทศอิสราเอลประจำประเทศไทยกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อคลี่คลายปัญหาหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว” อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์แสดงความเห็น