หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวมุสลิมวันนี้

ธนาคารอิสลามฯ จัดเลี้ยงละศีลอดพร้อมเดินสายพบผู้นำศาสนาและลูกค้าทั่วประเทศ

311

ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมอำนวยพรพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน โดยการจัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์ 2556” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยพรในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐแก่พี่น้อง มุสลิมไทยทั่วประเทศ

นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย  ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการธนาคาร ดร.อนัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาธนาคาร  (ด้านศาสนา) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรายย่อย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เดินสาย จัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องมุสลิม ในการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดแก่กลุ่มตัวแทนผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมใน ชุมชนท้องที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา กระบี่ และกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดของธนาคาร ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่าน อาทิ ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) นายวันมูฮำหมัดนอร์ มะทา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และพี่น้องชาวมุสลิมในท้องที่อย่างคับคั่ง

โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ท่านจุฬาราชมนตรี ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญในการให้การสนับสนุนธนาคารอิสลาม เพื่อให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป เนื่องเป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะ

พร้อมกันนี้  นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร เผยว่า “…ธนาคารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและยึดหลักชะ รีอะฮ์ในการดำเนินงาน เพื่อการเป็นธนาคารของพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง รวมทั้งยังได้ถือโอกาสชี้แจงสถานการณ์ของธนาคารในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสภาพคล่องของธนาคารว่าดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างต่อเนื่อง…”

ซึ่ง ตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมานั้น ธนาคารอิสลามฯ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มตัวแทนผู้นำศาสนา สื่อมวลชน พี่น้องมุสลิมในท้องที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดี