พช.จัดงานโอทอป 20-24 ก.พ.นี้ เพิ่มช่องการตลาดยกระดับสินค้าสู่เมืองใหญ่

36

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าจัดงาน otop to the town มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง เพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับสินค้าสู่เมืองใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ.นี้

วานนี้ (20 ก.พ.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “otop to the town : มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอป ร่วมงาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า otop และส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า otop เข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับสากล รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค พร้อมกันนี้ตั้งเป้าการจัดงานครั้งจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์โอทอปในปีนี้ด้วยว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป ถือว่าได้มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้มีการดำเนินการส่งเสริมจนเป็นที่แพร่หลาย ซึ่งขณะนี้หลายประเทศอาเซียนรู้จักผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องมีการขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป”

“สำหรับเป้าหมายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่ตั้งไว้ โดยขณะนี้ยอดการจำหน่ายโอทอปทั้งประเทศในปี 2559  กว่า 1.2 แสนล้านบาท และตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้นทุกปี จนอีก 3 ปีข้างหน้าจะทำให้ได้การจำหน่ายถึง 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชนบทให้สามารถผลิตภัณฑ์ดีมากยิ่งขึ้น และมีช่องการตลาดที่ครบถ้วน”

“ขณะนี้ กรมฯ ได้เริ่มมีการปรับช่องทางการตลาด ด้วยการส่งเสริมให้มีการจำหน่าย 365 วัน ซึ่งขณะนี้มีร้านค้า ประชารัฐสุขใจ shop ซึ่งจัดโดยรัฐบาล และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้บริหารจัดการ มีทั้งหมด 148 ร้านค้าตามปั้มน้ำมัน ปตท.ในแต่ละจังหวัด” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

สำหรับภายในงานนี้ได้มีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้า otop ระดับ 4-5 ดาว จากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 300 ร้าน ทั้งโซนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop ระดับ 4-5 ดาว โซนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเยาวชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ otop ปี 2549 ถึง 2559 โซนการจำหน่ายอาหารชวนชิม  4 ภาค และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการบรรเลงเพลงของพ่อจากเหล่าศิลปินที่ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 48 บทเพลง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันประทับใจสู่บทเพลง พร้อมร่วมชมการแสดงคีตศิลป์ วิถีถิ่น วิถีไทย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายภูมิภาค ทั้งยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องมากมายด้วย

งาน otop to the town มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง มีตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.) ไปจนถึงวันที่ 24 ก.พ. นี้ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ