ในหลวง ร.10 มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยกรณี “เครื่องบินตกเมียนมา-ก่อการร้ายอิหร่าน”

23

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรณีเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศเมียนมาตกในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งใกล้เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา กรุงเนปิดอว์ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศเมียนมาตกในทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 วันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรณีเกิดเหตุก่อการร้ายที่รัฐสภาอิหร่านและสุสานของอายาตุลลอห์ โคมัยนี อดีตผู้นำสูงสุด แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการก่อการร้ายที่รัฐสภา และสุสานของอายาตุลลอห์ โคมัยนี ในกรุงเตหะราน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน รวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

Source : มติชน