ชาวนนท์ได้เฮ“อบรมทำใบขับขี่ในค่ายทหาร” ขนส่งจับมือขส.ทบ.อำนวยสะดวกลดแออัด

ขนส่งนนท์ไอเดียเจ๋ง ใช้พื้นที่ทหาร จัดอบรมทำใบขับขี่นอกสถานที่ เพิ่มทางเลือก – ความสะดวกให้กับประชาชน ลดปัญหาความแออัด

นางทิพยวรรณ สระนาค ขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า “ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านการจราจรและการจับรถที่ปลอดภัยจากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง ทำให้ประชาชนต้องใช้เวลาในการติดต่อขอรับใบอนุญาตเพิ่มขึ้น และจากจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้นทุกวัน ทำให้ต้องรอคิวอบรมและทดสอบเป็นเวลานาน

สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี จึงได้ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทหารบก เพิ่มช่องทางเลือกด้วยการใช้สถานที่ของโรงเรียนทหารขนส่ง ภายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ถนนติวานนท์ตรงข้ามเมืองทองธานี) เป็นสถานที่ฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นการลดความแออัดของประชาชนที่เข้าใช้บริการ และเพิ่มความสะดวก เนื่องจากกรมการขนส่งทหารบก มีสถานที่ และบุคลากรมีความพร้อม จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่จะเข้าใช้บริการ

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำใบรับรองมายื่นแสดงเป็นหลักฐาน เพื่อขอเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมอีก ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาซึ่งอาจไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายไม่มาก และเป็นไปตามอัตราปกติของการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกทั่วไป โดยในปัจจุบัน มีการใช้สถานที่ในการจัดอบรมภาคทฤษฎีในจังหวัดนนทบุรีสองแห่ง คือที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และล่าสุดที่ โรงเรียนทหารขนส่ง หากประชาชนที่สะดวกจะเข้าใช้บริการที่สถานที่ใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี

 IMG_0959 copy