แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะฟื้นฟูวัดเทพนิมิต ชาวไทยพุทธ-มุสลิมร่วมงานคึกคัก

40

แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะฟื้นฟูวัดเทพนิมิต หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ทำบุญทักษิณานุประทาน มีชาวไทยพุทธ-มุสลิมร่วมงานคึกคัก

ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่วัดเทพนิมิต หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุประทาน ให้แก่อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต พร้อมด้วย พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.ปัตตานี ส่วนราชการต่างๆ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำบุณทักษิณานุประทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าอาวาส และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับวัดแห่งนี้ เดิมชื่อวัดบ้านกลาง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของ อ.ปะนาเระ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีชุมชนไทยพุทธอยู่กันหนาแน่นเป็นอันดับ 2 รองจาก อ.โคกโพธิ์ ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำให้วัดหลายแห่งไม่มีพระภิกษุอาศัยอยู่ และคนไทยพุทธก็ย้ายออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก การจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่คนในพื้นที่

ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ผู้ที่ไปร่วมงานได้เห็นความงดงามของพหุวัฒนธรรมที่สวยงาม เพราะมีทั้งคนไทยพุทธ-มุสลิมมาช่วยงานในการกุศลครั้งนี้อย่างไม่แบ่งแยก มีทั้งโรงครัวพุทธ-มุสลิม มีการร่วมมือกันจัดงานจนลุล่วงด้วยความสามัคคี ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีการจัดตั้ง

พระเรวัติ ถิรสัทโธ หรือ “ท่านเว๊าะ” รักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชาวพุทธ-มุสลิม ให้ความเคารพ เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการกุศลในครั้งนี้ ได้มีคนในพื้นที่ทั้งพุทธ-มุสลิมมาช่วยกันบูรณะวัดจนสำเร็จไปด้วยดี ซึ่งสังคมในพื้นที่ไม่มีความแตกแยก คนทั้งสองศาสนาอยู่ด้วยกันแบบพหุวัฒนธรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพ่อท่านศรีแก้ว ต่อมา พ่อท่านศรีแก้ว มรณภาพ พระอาจารย์หัวมวย กับพระอาจารย์จุ้ย ได้ช่วยกันสร้างต่อ แต่ท่านทั้งสองออกธุดงค์ก่อนสร้างเสร็จ พระอธิการสุก จึงทำการสร้างต่อจนเสร็จ 

และมี นายจันทร์ ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้เขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถด้วยสีฝุ่นเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีจารึกประกอบภาพกิจกรรมตอน 1 ระบุว่า “จารึกเมื่อจุลศักราช 1225 ปีกุนเบญจศก” (พ.ศ.2406) ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดเทพนิมิต ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2544 ดังนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณที่มา ภาพ/เนื้อหา : mgronline.com