ซูเปอร์โพล “พท.” ทิ้งห่าง “พปชร.”

58

ซูเปอร์โพล เผยถ้าเลือกตั้งวันนี้ปชช.เทคะแนนให้ พท. ทิ้งห่าง พปชร. ไม่เห็นฝุ่น ด้าน อนาคตใหม่ คะแนนนิยมพุ่ง จับตาพลังเงียบกว่า 57% ยังไม่ตัดสินใจ

ที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (Super Poll) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เกาะติดเสียงประชาชนคนจะเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,094 คน โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10-22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของคนตอบแบบสอบถาม พบว่าเกินกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 28.8 สนับสนุนรัฐบาล

ในขณะที่ร้อยละ 13.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 57.9 ระบุเป็นพลังเงียบ และเมื่อจำแนกกลุ่มคนตอบแบบสอบถามออกเป็นคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัด พบว่า คนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 29.2 สนับสนุนรัฐบาล เทียบกับคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัดร้อยละ 28.6 ที่สนับสนุนรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 11.7 ของคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครไม่สนับสนุนรัฐบาล เทียบกับคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัดร้อยละ 14.2 ไม่สนับสนุนรัฐบาล

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ทั้งคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คือ ร้อยละ 59.1 และร้อยละ 57.2 ระบุเป็นพลังเงียบ ยังไม่ตัดสินใจจุดยืนการเมือง ที่น่าสนใจคือ พรรคการเมืองที่คนตอบแบบสอบถามจะเลือก ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 38.3 ระบุจะเลือกพรรคเพื่อไทย รองลงมาคือร้อยละ 24.4 จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ และร้อยละ 22.8 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ มีเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้นจะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 9.8 จะเลือกพรรคอื่นๆ และที่น่าพิจารณาคือ

เมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มๆ คือ กลุ่มคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัด พบว่าทั้งคนกรุงเทพมหานคร และคนต่างจังหวัด ตั้งใจจะเลือกพรรคเพื่อไทย สูงกว่าทุกพรรค คือคนกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 31.9 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 42.1 ของคนต่างจังหวัด จะเลือกพรรคเพื่อไทยเช่นกัน ในขณะที่คนกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 27.8 และคนต่างจังหวัด ร้อยละ 19.8 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์

ที่น่าพิจารณาคือ พรรคอนาคตใหม่ พบคนตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครร้อยละ 29.2 จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ และ ร้อยละ 21.5 ของคนตอบที่มีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัดจะเลือกพรรคอนาคตใหม่ เช่นกัน