แอร์โดกันซัดแรง “อย่าค้นหาความยุติธรรมจากสหประชาชาติ มันไม่มีอยู่จริง!”

114

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26 ธ.ค.) ประธานาธิบดีตุรกี ตอยยิบ แอร์โดกัน กล่าวว่าชาวมุสลิมถูกผลักไสไปอยู่มุมชายขอบของโลกใบนี้ในระเบียบโลกใหม่ และอย่าค้นหาความยุติธรรมที่สหประชาชาติ มันไม่มีอยู่จริง เยนิซาฟัค สื่อตุรกีรายงาน

“ดินแดนมุสลิมถูกใช้เสมือนเป็นอาหารสัตว์ในมหาเกมตลอดช่วงที่ผ่านมา ทรัพยากรของมันถูกปล้นและพรมแดนของมันถูกร่างขึ้นใหม่” เขากล่าวในพิธีมอบรางวัลสำหรับสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งตุรกี (TUBITAK) และสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งตุรกี (TUBA) ในอังการา

“ระเบียบโลกใหม่ได้ผลักโลกมุสลิมให้ไปอยู่ในมุมชายขอบ ในระเบียบใหม่นี้ชาวมุสลิมจะถูกปฏิเสธไม่ให้พูดในเรื่องอนาคตของตนเอง และพวกเขาไม่ได้พูดในเรื่องอนาคตของมนุษยชาติ”

แอร์โดกันอ้างถึงสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งห้าคือ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่า “โลกใบนี้ใหญ่กว่าห้า มีสมาชิก 194 ประเทศ แต่สมาชิกชั่วคราวทั้ง 15 นั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยใช่ไหม? ไม่เลย ผมคิดว่ามันถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมหรือ? อย่าค้นหาความยุติธรรมจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือสหประชาชาติ มันไม่มีอยู่จริง ”

“ความจริงที่ว่าโลกมุสลิมซึ่งมีประชากร 1.7 พันล้านคน ไม่มีแม้แต่สมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นผลมาจากการบิดเบือนนี้ นั่นคือเหตุผลที่ผมพูดว่าโลกใบนี้มันใหญ่กว่าห้า” เขาสรุป