เผยคนไทยอยากได้“การเลือกตั้ง”เป็นของขวัญปีใหม่จากนายกฯ

14

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจเรื่องของขวัญที่คนไทยอยากได้จากนายกรัฐมนตรีมากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว และบริสุทธิ์ยุติธรรม

1 ม.ค.2562 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้จากนายกฯ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,194 คน พบว่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จาก นายกรัฐมนตรี มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว และบริสุทธิ์ยุติธรรม ร้อยละ 30.8 อยากให้บริหารเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น ร้อยละ 25.2 อยากให้ดูแลประเทศให้มีความสงบสุข ร้อยละ 7.5 อยากให้เพิ่มเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและดูแลให้ได้รับทั่วถึงกัน ร้อยละ 7.1 อยากให้พัฒนาประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ร้อยละ 5.7

2.ของขวัญปีใหม่ที่อยากมอบให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก คือ ให้รอยยิ้มและให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 30.4 อวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 18.7 ให้ดอกไม้ ช่อดอกไม้ ร้อยละ 13.6 จะเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน ร้อยละ 12.9 จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ร้อยละ 9.3

3.สิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำปีใหม่ 2562 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียนทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ร้อยละ 24.8 จะทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 13.0 จะตั้งใจเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ ร้อยละ 11.7 จะตั้งใจออกกำลังกาย ลดความอ้วน ร้อยละ 9.3 ทำให้สุขภาพแข็งแรง จะหมั่นทำบุญตามที่ต่างๆ และบริจาคสิ่งของ ร้อยละ 8.4 รายละเอียดในการสำรวจ