หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

3

   สำหรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้เป็นเมืองต้นแบบ  ภายใต้โครงการ “ พัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ ” ดำเนินการโดยเชื่อมโยงและสร้างสมดุล การพัฒนาเศรษฐกิจทุกมิติ ให้การพัฒนาไม่มีรอยต่อ เกิดประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยการพัฒนาเกษตรฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อลดความเลื่อมล้ำ  สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม

   โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทาง ศอ.บต. พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุกหน่วยงานด้านการพัฒนาชายแดนใต้  เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้  พัฒนาคุณชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้น และหยุดเงื่อนไขในเหตุการณ์ชายแดนใต้ พร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ “ หากวันใดปลายด้ามขวานคืนสู่สันติสุข เชื่อว่าท่านภูมิใจที่ได้ร่วมเขียนประวัติศาสตร์หน้านี้ ”

   ในโอกาสเดียวกันนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าพบ  โดยขอให้ท่านทั้งหลาย  และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ  สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ  ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน  แคล้วคลาดปลอดภัย และขอให้การเริ่มต้นศักราชใหม่นี้จงพบแต่สิ่งดีๆตลอดไป