CEA ดันแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่อีสาน จัดงาน “เทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019” พร้อมเปิดไอเดีย“ย่านศรีจันทร์” โมเดลย่านสร้างสรรค์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16

กรุงเทพฯ 10 มกราคม 2562 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEAรุกขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดงาน “เทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล2019”(Isan Creative Festival 2019)เฟสติวัลงานออกแบบครั้งแรกของภาคอีสาน ที่รวบรวมสินค้าและบริการที่ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต ทำให้ภูมิภาคกลายเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนและดึงดูดให้นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ หันกลับมาทำธุรกิจในบ้านเกิด พร้อมเปิดแนวคิดการพัฒนา“ย่านศรีจันทร์”สู่ย่านสร้างสรรค์สำคัญแห่งนครขอนแก่น เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เหมาะแก่การลงทุน และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ ผ่านโครงการต้นแบบบริเวณสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ “โครงการปรับปรุงย่านศรีจันทร์” เพื่อสร้างความน่าสนใจของพื้นที่ให้ดึงดูดการลงทุนและท่องเที่ยว “โครงการถนนคนเดินประจำย่านศรีจันทร์” เพื่อสนับสนุนการใช้พื้นที่ให้สามารถใช้ได้ทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเทศกาล “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มกราคม 2562 ณ บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ขอนแก่น) ถนนกัลปพฤกษ์ย่านกังสดาล จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ 0-4300-9383 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คwww.facebook.com/TCDCKhonKaen

นางสาวมนฑิณียงวิกุลผู้อำนวยการจัดงาน “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล2019” (ISAN Creative Festival 2019)กล่าวว่างาน “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล2019”(Isan Creative Festival 2019)เป็นเฟสติวัลงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต และทำให้ภูมิภาคกลายเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุน และดึงดูดให้นักสรางสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ หันกลับมาทำธุรกิจในบ้านเกิด โดยภายในเทศกาลดังกล่าว จะได้พบกับไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ

  • นิทรรศการและการจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases)การจัดแสดงผลงานของนักออกแบบอีสานเพื่อแสดงศักยภาพสินทรัพย์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ “นิทรรศการปะอาวรีไวฟ์” (Pa-Ao Revive) การจัดแสดงผลงานที่พลิกฟื้นสิ่งสามัญธรรมดาในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นผลงานร่วมสมัย“นิทรรศการกาฬสินธุ์โมเดล” (Kalasin Model) การจัดแสดงแบรนด์แฟชั่นระดับอินเตอร์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าฝ้ายท้องถิ่นของกาฬสินธุ์พร้อมผลักดันให้ผ้าฝ้ายกลายเป็นที่ต้องการของนักออกแบบทั้งในและต่างประเทศ
  • การเสวนาและเวิร์คชอป(Talks & Workshops)การจัดอบรม และบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยนักออกแบบอีสาน อาทิ การบรรยายโดยนักออกแบบสิ่งทอและหัตถกรรมจากโครงการกาฬสินธุ์โมเดลและบ้านปะอาวรีไวฟ์(Pa-Ao Revive) การบรรยายโดยนักออกแบบอีสานชื่อดังผู้ร่วมบอกเล่าเส้นทางธุรกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศการบรรยายและเสวนาการพัฒนาย่านสร้างสรรค์การเสวนาในหัวข้อ “Isan Textile Talk: ผ้าทอสืบสานอย่างไรให้ไปต่อ”ตลอดจนการสาธิตทำอาหารโดยเชฟ 2 พี่น้องเจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันส์จังหวัดอุดรธานี
  • การพัฒนาผู้ประกอบการ (Business Programs) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการเติมเต็มและยกระดับศักยภาพนักออกแบบ นักสร้างสรรค์อีสานอาทิ
    การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
    แก่ผู้ประกอบการ
  • ตลาดนัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Market & Programs)ตลาดรวมสินค้าสร้างสรรค์ทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบและผู้ประกอบการในภาคอีสานกว่า 60 รายพร้อมกิจกรรมเวิร์คชอปภายในตลาด อาทิ
    ร้านกาแฟดริป ยิปซี(Gypsy Drip Coffee) กาแฟดริปคุณภาพดีจากสกลนคร ร้านเคลย์โรอีน (CLAYROIN) ผลิตภัณฑ์งานปั้นและการเผาเซรามิกแบบรากุ ฯลฯ