หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2562

5

   สำหรับในการจัดกิจกรรมวันนี้ ศอ.บต. ได้ตั้งบูทแจกของรางวัลมากมาย อาทิ จักรยาน และของที่ระลึกต่างๆ จาก ศอ.บต. เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ โดยตลอดทั้งวัน มีผู้ปกครอง และโรงเรียนในพื้นที่ นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันเด็กที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจชมอาวุธยุทโธปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ทหารไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ รถฮัมวี และอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่

   และนอกจากนี้หน่วยงานที่ร่วมกันจัดยังได้ร่วมแจกอาหาร ขนม และน้ำ ตลอดจนซุ้มระบายสี และกิจกรรมฝึกสมองเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกของรางวัลที่จัดเตรียมไว้ โดยเด็กที่เข้าร่วมงานจะได้รับของรางวัลกลับบ้านทุกคน

   อย่างไรก็ตามสำหรับวันพรุ่งนี้ ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารก็จะเข้าร่วมกิจกรรมและนำอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมจัดแสดงด้วย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคง ก็จะกระจายกำลังดูแลความปลอดภัย ให้กับประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมสนุกเนื่องในงานวันเด็กด้วยความสบายใจ